ภูมิพงศ์ ยงกำลัง
ปีเตอร์
(ปาล์มสปริง, United States)
About Me:

Name : ภูมิพงศ์ ยงกำลัง

Nickname : ปีเตอร์

Gender : Male

Preferred Language : Thai , English

I live in city : 15 ปี

City to serve travellers : ปาล์มสปริง, United States

Available days : สะดวกทุกวัน

Start time of service : 09:30 AM

Maximum travellers do per trip : 9 คน

Maximum hours per trip : 8 ชั่วโมง

My specialize : ศิลปะ/วัฒนธรรม , แหล่งบันเทิง , กิน/ดื่ม , สถานบันเทิงยามค่ำคืน , ประวัติศาสตร์/โบราณสถาน/พิพิธภัณฑ์/พระราชวัง

Portfolio:

-

Gallery: