สุภาวดี ทองพันดุล
ส้ม
(โตเกียว, Japan)
About Me:

Name : สุภาวดี ทองพันดุล

Nickname : ส้ม

Gender : Female

Preferred Language : Thai , Japanese

I live in city : 6 ปี 1 เดือน

City to serve travellers : โตเกียว, Japan

Available days : พฤหัสฯ,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์

Start time of service : 08:00 AM

Maximum travellers do per trip : 8 คน

Maximum hours per trip : 10 ชั่วโมง

My specialize : ศิลปะ/วัฒนธรรม , แหล่งบันเทิง , ธรรมชาติ , กิน/ดื่ม , ไลฟ์สไตล์ , ดนตรี , ช้อปปิ้ง , ประวัติศาสตร์/โบราณสถาน/พิพิธภัณฑ์/พระราชวัง , ผจญภัย/Extreme

Portfolio:

-

Gallery: