วิวุฒ เรืองภักดี
วุต
(โตเกียว, Japan)
About Me:

Name : วิวุฒ เรืองภักดี

Nickname : วุต

Gender : Male

Preferred Language : Thai , Japanese

I live in city : 16 ปี

City to serve travellers : โตเกียว, Japan

Available days : สะดวกทุกวัน

Start time of service : 06:00 AM

Maximum travellers do per trip : 2-25 คน

Maximum hours per trip : 12 ชั่วโมง

My specialize : ศิลปะ/วัฒนธรรม , กิน/ดื่ม , ธุรกิจ , สถานบันเทิงยามค่ำคืน , ช้อปปิ้ง , ประวัติศาสตร์/โบราณสถาน/พิพิธภัณฑ์/พระราชวัง

Portfolio:

-

Gallery: