Your Personal Travel Assistant

Q : Local Buddy ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

A : - เป็นคนไทย ไม่จำกัดเพศ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
     - พูดภาษาต่างประเทศได้ ไม่ต้องเก่งมาก แค่สื่อสารกันรู้เรื่อง เข้าใจ ไม่ผิดพลาด แต่ถ้าเก่งก็ยิ่งดี
     - ชอบ Take care และสนุกกับการบริการ
     - มีความชำนาญในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง
     - ไม่เคยต้องโทษ ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่ติดสารเสพติด
     - จริงใจ ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม สำนึกดีต่อสังคม
     - คำนิยาม เพื่อนพาเที่ยวชมสถานที่ทั่วไปตามไลฟ์สไตล์ และความต้องการของนักเดินทาง อาทิ พาเที่ยวทำกิจกรรม พาไปทานอาหารอร่อยที่ร้านที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักดีของคนในพิ้นที่ พาไปช้อปปิ้งสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคายุติธรรม พาเที่ยวกลางคืน พาชมงานแสดงสินค้า พาเที่ยวตลาดท้องถิ่น พาชมการแสดงโชว์ ฯลฯ แบบไม่เจาะลึกในเชิงประวัติศาสตร์ หรือ เชิงวิชาการ เรียกว่า พาเที่ยวแบบสบายๆ แต่คุ้มค่า และปลอดภัย

Q : มีจำกัดเวลางานไหม

A : TripBuddy มี 2 ช่วงเวลาให้บริการเลือกตลอด 24 ชม. ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเลือกใช้บริการเริ่มต้น ณ วัน เวลาใด โดยจะมีให้เลือกบริการให้ลูกค้า 2 แบบ คือ 1. ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) 2. เต็มวัน (8 ชั่วโมง) ยกตัวอย่าง เช่น ลูกค้าเลือกเริ่มต้น 9.00 น. หากเป็นแบบเต็มวัน ก็จะหมดระยะเวลาให้บริการ 17.00 น.

Q : จำกัดจำนวนลูกค้าที่จะใช้บริการต่อครั้ง อย่างไร

A : Tripbuddy จะให้บริการลูกค้าไม่เกิน 6 ท่านต่อ 1 ทริป

Q : จะได้รับรายได้เท่าไร

A : มีรายได้แบ่งตามประเภทที่ให้บริการดังนี้
     local Guide เต็มวัน จะมีรายได้ 1400 บาทต่อครั้ง
     local Guide ครึ่งวัน จะมีรายได้ 700 บาทต่อครั้ง
     local Buddy เต็มวัน จะมีรายได้ 980 บาทต่อครั้ง
     local Buddy ครึ่งวัน จะมีรายได้ 490 บาทต่อครั้ง
     TripBuddy สามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Q : ต้องใช้รถในการให้บริการหรือเปล่า

A : ไม่จำเป็นค่ะ ค่าใช้จ่ายในพาเที่ยว ลูกค้าเป็นคนจ่ายเองทั้งหมด รวมถึงในส่วนของบัดดี้ด้วย อาทิ ค่าเดินทาง ค่าเข้าชม ค่าตั๋ว ฯลฯ ยกเว้นค่าอาหาร (นอกจากลูกค้ายินดีจ่ายให้เองค่ะ)

Q : แล้วตอนพาเที่ยวเดินทางอย่างไร

A : ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง Buddy กับลูกค้า อาจจะใช้รถลูกค้า รถเช่าที่ลูกค้าเช่ามา หรือ สาธารณะได้ครับ อาทิ ตุ๊กตุ๊ก สองแถว รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน Grab Uber Taxi เรือหางยาว เป็นต้น ทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสมที่จะเดินทางไปยังจุดหมายและการวางแผนร่วมกันกับลูกค้า แต่ในฐานะที่เรายึดถือในเรื่องการให้บริการที่ดี และจริงใจเป็นสำคัญ บัดดี้จะต้องแนะนำลูกค้านะคะว่า วิธีไหนสะดวก ประหยัดเวลา และปลอดภัยมากที่สุด

Q : มีสิทธิ์ที่จะเลือกไหมว่า จะรับหรือไม่รับลูกค้าคนไหน

A : หากบัดดี้เปิดสถานะออนไลน์แล้ว ในกรณีที่ระบบแจ้งเตือนว่า มีลูกค้าเรียกใช้บริการ บัดดี้จะต้องรีบกดรับทันที เพื่อให้บริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ อุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ เหตุจราจล ประท้วงหยุดงาน สถานการณ์ทางการเมือง สงคราม ภัยพิบัติ และอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงที่ทำให้เกิดความล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ บัดดี้สามารถติดต่อให้ลูกค้ากดยกเลิกงานได้ หรือ อีกกรณี เมื่อบัดดี้ได้พบกับลูกค้าแล้ว รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย หรือ มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย บัดดี้มีสิทธิ์ที่จะไม่กดปุ่ม Start Service ได้ และจะต้องโทรมาแจ้งที่ Report Center กับเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงเหตุผลในการยกเลิกรับงาน เพื่อการตรวจสอบต่อไป

Q : ความปลอดภัยระหว่างการให้บริการมีมากน้อยเพียงใด

A : นักเดินทาง (ลูกค้า) จะต้องส่งเอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชนในการสมัครใช้บริการ และเมื่อจบการให้บริการทุกครั้งจะมีการให้ feedback และ Comment จากทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ เราได้รับความร่วมมือจากตำรวจท่องเที่ยว (Tourist Police) ที่มาร่วมเป็น Partner ในส่วน Personal Assistant ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยค่ะ Buddy สามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ทันที โดย App TripBuddy Partner จะระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของท่านและลูกค้าอยู่ตลอดเวลา สามารถรู้ตำแหน่งที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในคราวที่จำเป็นได้
     ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมความประพฤติของทั้ง Buddy และลูกค้าได้ 100% แต่เรามีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบ และคัดกรองผู้ที่สมัครทั้งสองฝ่าย และหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรม TripBuddy จะต้องให้ความช่วยเหลือ ดูแล และเยียวยาผู้เสียหาย ทั้ง 2 ฝ่าย

Q : สมัครเข้าร่วมเป็น Local Guide และ Local Buddy ได้อย่างไร

A : สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.tripbuddy.tv/become_partner เมื่อสมัครแล้วกรุณารอการพิจารณาเอกสาร หลังจากนั้น TripBuddy แจ้งผลการอนุมัติทางอีเมล์ พร้อมทั้งส่ง Username และ Password เพื่อให้สามารถเข้า App TripBuddy Partner ต่อไป