ย่านชิบูย่า (Shibuya), จังหวัดโตเกียว (Tokyo)ย่านนี้ถือเป็นย่านที่ไม่เคยเงียบเหงาทั้งกลางวันและกลางคืน ในบริเวณนี้มีแหล่งช้อปปิ้งอยู่หลายแห่ง ทั้งร้านค้ามือสอง ห้างสรรพสินค้า และร้านขายสินค้าอีกหลายแนว เช่น Keio Department Store ห้างนี้จะมีขายทั้งเสื้อผ้า และเครื่องสำอาง ชั้นใต้ดินจะเป็นศูนย์อาหาร ร้านขนมต่างๆ ติดกับห้าง Keio ยังที่เป็นขึ้นรถลีมูซีน เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนาริตะและฮาเนะดะ ถัดไปอีกหน่อยจะเป็นแหล่งขายเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า


Your Buddy

It’s worth enough for one day to have our Buddy with